Pel-droed Bl 1 & 2 football

Sgiliau Pêl-droed C.A.1./K.S.1 Football skills

 

At: rieni disgyblion Blwyddyn 1 a 2

To: the parents of Years 1 & 2 pupils

 

Gair byr i’ch hysbysu y bydd disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn ail-gychwyn eu sesiynau o hyfforddiant pêl-droed yn yr ysgol ar bnawniau Iau, 3.00 – 4.15p.mgan ddechrau dydd Iau, Ionawr, 10fed.Y gôst am bob sesiwn yw £2-00.

Byddant angen dillad addas i chwarae ynghyd ag esgidiau pêl-droed, a diod.

Bydd y plant yn chwarae ar gae’r ysgol neu

yn y neuadd os bydd y tywydd yn anffafriol.


Just a short note to inform you that years 1 and 2 pupils will be re-starting their football training sessions in school on Thursday  afternoons,-3.00 – 4.15p.m. starting January 10thThe cost will be £2-00 per session.

 

The pupils will need to bring suitable clothing, football boots and a drink.

 

They will be playing on the school field or

 in the school hall if the weather is unfavourable.