Pel-rwyd – netball

Pêl-rwyd – Netball

Gair byr i’ch hysbysu na fydd y gêm bêl-rwyd heddiw dydd Mawrth, Ionawr 14eg yn ysgol Bryn Coch,achos y tywydd drwg.

 

Ymddiheuriadau am fod yn fyr rybudd.

 

A short note to inform you that there will be no netball game today, Tuesday, January 14th at Ysgol Bryn Coch due to the bad weather.

 

Apologies for the short notice.