Pel-rwyd/Netball – Bl/Yrs 5 & 6

Pêl-rwyd – Netball

Blwyddyn/Year 5 & 6

Gair byr i’ch hysbysu y bydd yr ymarfer pêl-rwyd yn dechrau dydd Iau,

Medi 12fed, 3.15 – 4.15 p.m,

Bydd angen i’r plant ddod â dillad a sgidiau addas gyda hwy. Byddant yn defnyddio’r neuadd os bydd y tywydd yn anffafriol ac angen esgidiau priodol i hyn

 

Just a short note to inform you that the weekly netball practices will start Thursday,

September 12th from 3.15 to 4.15 p.m..

The children will need to bring suitable clothing and footwear to school. They will be going into the hall if the weather is unsuitable and will need suitable footwear for this.