Permits Parcio / Parking Permits

Mae 50 o’r permits parcio wedi mynd erbyn hyn ond rydym wedi cysylltu gyda’r Sir ac fe fydd mwy ar ei ffordd i ni yn fuan iawn. Os ydych wedi ebostio Mrs Huws prynahwn ma, byddwch yn derbyn y permit parcio fory. 
The 50 parking permits have all gone now but we have contacted the County and more are on their way. If you have already emailed Mrs Huws this afternoon, you will receive your permit tomorrow. 
Diolch yn fawr iawn.