Pigo dy drwyn

Gair byr i’ch hatgoffa y bydd y rhaglen yng nghyfres Pigo dy Drwyn fydd yn cynnwys disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Glanrafon yn cael ei darlledu heno, Chwefror 22ain. ar S4C am 5.05 p.m.

You are reminded that the programme starring Ysgol Glanrafon’s Year 6 pupils in the Pigo dy Drwyn series will be shown on S4C tonight, February 22nd. at 5.05 p.m.