Plant mewn Angen / Children in Need

DYDD GWENER / FRIDAY
Er mwyn codi arian at yr ymgyrch, caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad melyn, neu rai â smotiau neu grys t yr ymgyrch, a thalu £1 yr un am gael gwneud hynny. Hefyd, cofiwch am y gystadlaeuaeth addurno cacen (am 50c y tro). Mae’r Cyngor Ysgol yn edrych ymlaen i feirniadu’r gystadleuaeth addurno cacen/bisged. Mae gwobrau ar gyfer y buddugwyr. 

In order to raise money for this appeal, the pupils can come to school dressed in yellow, or spots or the appeal’s official t shirt, and pay £1 for doing so. Also, remember about the cake decorating competition (50p per entry). The school council are certainly looking forward to adjudicating the cakes/biscuits.  There are prizes for the finalists.

 ​
 image.jpg