Plant mewn Angen – Children in Need

Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol mewn pyjamas neu yn eu dillad eu hunain, fory, dydd Gwener, Tachwedd 13eg a thalu £1 tuag at Blant mewn Angen am gael gwneud hynny.
The pupils can come to school dressed in pyjamas or in their own clothes tomorrow, Friday, November 13th, and contribute a £1 towards Children in Need for doing so.