Plant sy’n ynysu / Children whom are isolating

Os yw eich plentyn gorfod ynysu adref oherwydd canlyniad prawf pcr positif neu unrhyw amgylchiadau eraill yn ymwneud â Covid, hoffwn egluro y drefn ar gyfer gwaith adref i’ch plentyn. Os ydy eich plentyn yn teimlo’n ddigon da ac yn hapus i gwblhau gweithgareddau a gwaith ysgol, mae croeso i chi gysylltu gyda ei athro/athrawes ddosbarth drwy e-bost ac fe fyddant yn gyrru a trefnu gwaith i chi. Yn amlwg, mae sefyllfa pob unigolyn yn mynd i fod yn unigryw o ran symptomau a’r gallu i gyflawni gwaith adref, ac rydym yn deall yn iawn os na fydd eich plentyn ddigon da i gwblhau gwaith. Hoffwn nodi y bydd gwaith yn cael ei yrru i chi drwy Teams (CA2) a Seesaw (Y Cyfnod Sylfaen) neu drwy ebost. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder am hyn, mae croeso i chi gysylltu â Mrs Einir Huws, y Dirprwy a hynny drwy ebost – [email protected]
If your child is isolating due to testing positive for Covid or isolating due to other Covid related circumstances, we would like to explain to you the procedures we have in place to send work home. If your child is well enough and is happy to complete activities and schoolwork, please contact the class teacher via e-mail and they will send work for your child.  We obviously understand and appreciate that every child’s situation will be unique in terms of symptoms and ability, and understand if your child is not well enough to complete school work. All work will be sent either through Seesaw (Foundation Phase), Teams (KS2) or email. If you have any questions or concerns regarding this, please contact the Deputy, Mrs Einir Huws via email – [email protected]