POB LWC / GOOD LUCK

Pob lwc ENFAWR i’r tîm pêl rwyd a’r tîm rygbi sy’n cynrychioli’r ysgol a Rhanbarth Fflint/Maelor yng nghystadleuaeth Chwaraeon yr Urdd yn Aberystwyth FORY! Diolch o galon i’r hyfforddwyr, i’r rhieni am ei cefnogaeth ac i’r disgyblion am ei brwdfrydedd. 
Good luck to the school’s netball and rugby team who are representing the school and region tomorrow at the Urdd Sports competition in Aberystwyth. Thank you so much to the coaches, to the parents for their support and also to the pupils for their enthusiasm.