Pob lwc! / Good luck!

Pob lwc i Miss Lia Edwards sy’n ein gadael ni heddiw ac i Miss Catrin James sy’n priodi yn ystod gwyliau’r haf. 🍀☀️👰🏻
Good luck to Miss Lia Edwards whom is leaving us today and to Miss Catrin James whom is getting married over the summer holidays. 🍀☀️👰🏻