Podlediad ‘Glanrafon yn Clebran’ Podcast

Yn ddiweddar bu rhai o ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn rhan o weithgaredd ynghlwm a Siarter Iaith Ysgolion Sir y Fflint yn creu podlediad. Cafodd y disgyblion amser gwych yn paratoi’r podlediad gan gydweithio gyda’r cyflwynydd radio Marc Griffiths (Marci G). Dyma ddolenni cyswllt i chi wrando ar y podlediadau. Mwynhewch!
Recently, some Year 5 and 6 pupils created a podcast in conjunction with Siarter Iaith Ysgolion Sir y Fflint. The pupils had a fantastic time working with the radio presenter Marc Griffiths (Marci G). Below are the links for you to listen to the podcasts. Enjoy!

https://open.spotify.com/show/30qrwA2vCz4Lz8eevbQD5i

https://podcasts.apple.com/gb/podcast/ffrindiau-fflint/id1618427416