Prosiect Bl 6 – Tiwbs Cardfwrdd a Gwlan / Cardboard Tubes and wool

Fel rhan o’i gwaith prosiect, mae Bl6 angen tiwbiau cardfwrdd tebyg i rai sydd mewn rholiau papur cegin, cling ffilm a ffoil. Yn anffodus, nid ydym yn gallu derbyn tiwbiau papur toiled. 
Rydym hefyd angen peli gwlan os oes gennych rai sbar. 
Os oes gennych rhai o’r uchod, byddem yn hynod o ddiolchgar ohonynt cyn gynted a phosib. 
As part of their project work, Year 6 need cardboard tubes similar to the ones that are in Kitchen Roll, Cling film or Foil. Unfortunately, we will not   be accepting toilet roll  tubes.

We also need wool if you have any at home going spare. 

If you have any of the above, we would be extremely grateful for them asap. 

Diolch yn fawr. 
image.jpg
image-1.jpg