Pwyntiau Pwysig / Important Points

Pwyntiau Pwysig / Important points

  • Rydym wedi cael cwynion gan gymdogion yr ysgol fod ceir yn parcio ar draws mynedfeydd eu cartrefi ac yn achosi trafferthion ar strydoedd cyfagos. Os gwelwch yn dda, byddwch yn ystyriol wrth barcio o gwmpas yr ysgol.
  • Rydym wedi sylwi yn ddiweddar fod nifer o fobl yn dod a cŵn ar dir yr ygsol. Ni ddylai cŵn for ar dir yr ysgol ar unrhyw adeg os gwelwch yn dda
  • Mae rhai plant yn cyrraedd yr ysgol cyn 8.45, ond nid ydynt wedi archebu lle yn y Clwb Brecwast am ddim. Os nad ydy eich plentyn yn y Clwb Brecwast am ddim, ni ddylent ddod ar dir yr ysgol tan 8.45.

Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad.

  • We have received complaints from nearby residents that cars are parking across entrances/drives and causing difficulties on nearby streets. Please be considerate when parking around the school.

  • We have noticed lately that many people are bringing dogs onto the school grounds. Dogs should not be on the school grounds at any time please.

  • Some children arrive at school before 8.45 but have not booked a place at the Free Breakfast Club. If your child is not in the free Breakfast Club, they should not arrive on school premises until 8.45.

    Thank you very much for your co-operation.