PWYSIG IAWN – CLWB BORE AC AR OL YSGOL / VERY IMPORTANT – BREAKFAST AND AFTER SCHOOL CLUB

Rydym newydd dderbyn newyddion o ganlyniad Covid positif yn swigen y Clwb Bore a’r Clwb ar ol Ysgol. Bydd y clwb brecwast ac ar ol ysgol ar gau heddiw. Mae angen i unrhyw blentyn sydd wedi mynychu’r clwb brecwast neu ar ol ysgol ddydd Llun neu ddydd Mawrth wythnos yma hunanynysu yn syth. Byddwn yn cysylltu yn ystod y dydd gyda mwy o fanylion.
We have just received news of a positive Covid case within the Breakfast and After School Club. Both clubs will be closed today. Any child that has attended the breakfast club or after school club on Monday or Tuesday this week will need to self isolate immediatey. We will be in touch during the day with more details.