Pwysig – Important

Roedd wyth o blant wedi bwcio ar gyfer y Clwb Brecwast am ddim heddiw ond ddim wedi troi’i fyny.

Gan ei fod yn llawn bob dydd mi fyddwn yn monitro hyn l, a bydd gennym yr hawl i cael gwared o archebion eich plentyn os bydd hyn yn parhau i ddigwydd.  Os ydych angen canslo archeb y Clwb Brecwast am Ddim, mae’n rhaid gysylltu gyda’r Swyddfa.  

Eight children did not turn up for the Free Breakfast Club today, although they were booked in.

 As it is full every day we are monitoring this and, we will be looking at removing your child’s future bookings if this keeps happening.  If you need to cancel a free breakfast booking, you must contact the office.