PWYSIG – IMPORTANT

Bydd holl ysgolion cynradd Sir y Fflint yn cau ddydd Mercher nesaf, Rhagfyr 16eg. Byddwch yn derbyn manylion pellach fory.
All Flintshire primary schools will be closing next Wednesday, December 16th. You will receive further information tomorrow.