PWYSIG – IMPORTANT.

Wele ‘r llythyr oddi wrth Adran Addysg Sir y Fflint. Bydd llythyr yn dod atoch parthed trefniadau Ysgol Glanrafon yn ystod y dydd heddiw.
Please see attached the letter from Flintshire Education. A letter regarding the arrangements for Ygsol Glanrafon will be sent to you during the day.