PWYSIG – IMPORTANT

Fel a nodwyd yn y llythyr anfonwyd yn gynharach, cadarnheir NA FYDD yr Hwb Dysgu yn weithredol wedi’r hanner tymor ar gyfer disgyblion Y CYFNOD SYLFAEN.
As was noted in the letter sent out earlier, it is confirmed that the Learning Hub for FOUNDATION PHASE pupils will NOT BE operating after the half term holiday.