Pwysig – Important

Mae’n peri gofid i  ni bod cymaint o ddyledion cinio. Mae’n hanfodol eich bod yn clirio unrhyw ddyled ar unwaith.

Bydd dyledion mawr yn cael eu hanfon i Gyngor Sir y Fflint – ac mae hawl ganddynt i rwystro i’ch plentyn gael cinio nes bydd y ddyled wedi ei thalu yn llawn.


 It is causing us much concern that there are so many dinner debts. It is imperative that any debt is settled straightaway.


Larger debts are reported to Flintshire County Council and they have the right to stop your child from having a school meal until the whole debt is paid.