PWYSIG / IMPORTANT – Sports For Champions

Mae angen i’r disgyblion ddod a’r holl arian noddi ar gyfer digwyddiad Sports For Champions i’r ysgol erbyn dydd Iau yma (06/02/20) os gwelwch yn dda.
Fe gaiff y disgyblion ddod i’r ysgol mewn dillad addysg gorfforol ddydd Gwener.
Diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth.
Any sponsorship money for the Sports For Champions event needs to be in school by this Thursday (06/02/20) please.
The pupils may wear a P.E. kit to school on Friday. 
Many thanks in advance for your support.