***PWYSIG URDD 2024***

‼ DYDDIAD CAU COFRESTRU YFORY! ‼

Cofiwch gofrestru i gystadlu yn holl gystadlaethau llwyfan Eisteddfod yr Urdd erbyn Yfory (y 5ed o Chwefror).
Ewch amdani!! ❤🤍💚
#urdd2024
……………………………..
‼ REGISTRATION DEADLINE TOMORROW! ‼
Remember to register to compete in all stage competitions in Eisteddfod yr Urdd by Tomorrow (the 5th of February).
Go for it!! ❤🤍💚

#urdd2024