PWYSIG – Yr Adran Iau / Juniors

DYDDIAU ADDYSG GORFFOROL / PE DAYS Bydd ychydig o newid, ond dim ond am wythnos yma, gan fod nifer o bethau yn mynd ymlaen yn yr ysgol.  There will be a slight change, only for this week, as there are lots of things going on in school. 

DYDD MERCHER/ WEDNESDAYBL 3 a 4 / Year 3 & 4
DYDD GWENER/FRIDAY – BL 5 a 6/YEAR 5 & 6 (dod a dillad Addysg Gorfforol mewn bag gan fod Tempest yn ysgol yn tynnu lluniau / Pupils to bring their PE kit in a bag as Tempest are in taking photos ) 

YSGOL GOEDWIG BL 5 A 6 / FOREST SCHOOL YEAR 5 & 6 Ni fydd gweithgareddau Ysgol Goedwig wythnos yma oherwydd y trip, ymweliad Bl 6 a Maes Garmon a Lluniau Tempest.   There will be no Forest School activities this week because of the trip, Year 6 going to Maes Garmon and Tempest photographs. 
Diolch am eich cydweithrediad. / Thanks for your co-operation.