Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor

Bydd eich plentyn hynaf yn dod ag amlen frown gartref gyda gwybodaeth am etholiad rhiant lywodraethwyr.  Pleidleisiwch drwy rhoi croes yn erbyn un enw a’i ddychwelyd i’r ysgol cyn hanner dydd, dydd Llun yr 16eg o Hydref.  Os nad yw eich plentyn hynaf wedi dod ag amlen gartref cysylltwch gyda’r ysgol.  Mae un pleidlais ar gyfer pob teulu.
Your oldest child will be bringing home a brown envelope with the details of the parent governor election.  Please cast your vote, by marking a cross next to the name of the governor and return the form to reception before midday on the 16th of October. If your eldest child has not brought an envelope home please contact the school. There is one vote per family. Diolch