Rhieni 1 & 2 Parents – Gwasanaeth Nadolig

Neges i atgoffa fod Blwyddyn 1 a phlant Blwyddyn 2 sydd ddim yn derbyn gwisg gan yr ysgol ar gyfer Y Gwasanaeth Nadolig i ddod i’r ysgol yn gwisgo ei siwmperi Nadolig ag esgidiau ysgol dydd Mawrth nesaf, 13eg.   
A reminder that year 1 and year 2 pupils that are not receiving an outfit from school for the Christmas Service are to wear their Christmas Jumpers and school shoes to school ready for our performances next Tuesday, the 13th

Diolch yn fawr,