Rhieni 2 a 3 / Parents – Sioe Nadolig

Bydd disgyblion blwyddyn 2 a 3 yn ymarfer y Sioe Nadolig yn eu gwisgoedd dydd Llun. Gofynnwn yn garedig i blant ddod a’u gwisgoedd gyda nhw mewn bag i’r ysgol dydd Llun. Bydd eich plant yn dychwelyd eu dillad ar ol ein perfformiad nos Fawrth.
Unrhyw broblemau cysylltwch gyda athro eich dosbarth.
Diolch am eich cydweithrediad.
———————
Year 2 and 3 pupils will be practicing their Christmas show in their outfits on Monday. Please could you send their outfits to school in a bag on Monday. They will be returned after their performance on Tuesday night.
If you have any concerns, please contact your class teacher.
Thank you for your cooperation.