Rhieni Bl 1/ Yr 1 Parents

Mae yna lythyr yn dod adra i chi heddiw. Mae’n bwysig os ydych eisiau eich plant cymryd rhan, fydd rhaid dod a’r llythyrau’n nol erbyn dydd Iau os gwelwch yn dda.   Diolch.                There are letters coming home for you today. If you want your child to take part. We will have to have the forms back by Thursday please.  Thank you