Rhieni Bl 3 a 4 Year 3&4 parents

Gwibdaith Blwyddyn 3 a 4 i Ddyffryn Maesglas/

 Year 3 and 4’s trip to Greenfield Valley

Rydym wedi penderfynu gofyn i’r disgyblion wisgo hen ddillad ar gyfer y trip yn hytrach na’u gwisg ysgol.  Bydd hefyd angen esgidiau addas a chôt law.

Cânt ddod â hyd at £3.00 o arian os ydynt yn dymuno i’w wario yn y siop.

Cofiwch becyn bwyd a diod (dim byd yn cynnwys cnau os gwelwch yn dda).

We have decided to ask the pupils to wear old clothes rather than their school uniform. They will also need suitable shoes and a raincoat. If they wish they can bring up to £3.00 to spend in the shop. Remember that they will need a packed lunch and a drink (no food containing nuts please).: end