Rhieni Blwyddyn 1 & 2

Bydd disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn blasu ffrwythau gwahanol ac yn creu smwddi ffrwythau yn ystod yr wythnosau nesaf. Os oes ganddoch chi unrhyw pryderon ynglyn ag alergeddau, cysylltwch ag athro/awes dosbarth.

Year 1 and 2 pupils will be tasting various fruit and making their own fruit smoothies during the next couple of weeks. If this causes any concerns regarding allergies, please contact your class teacher. 

Diolch yn fawr,
TÎm Blwyddyn 1 a 2