Rhieni Derbyn & BL 1 / Reception Parents

Neges i’ch hatgoffa i ddod a gwisg cyngerdd Nadolig eich plentyn i’r ysgol Dydd Llun mewn bag wedi eu labelu ar gyfer ein gwasanaeth dydd Mawrth.

A reminder to bring your costumes for our Christmas Service to school on Monday in a labeled bag ready for our concert on Tuesday.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad