Rhieni Derbyn / Reception Parents

Bnawn ‘fory byddwn yn cael siocled poeth, malws melys a hufen yn ogystal â thôst, menyn a jam yn y dosbarth.

Os oes gan eich plentyn unrhyw alergeddau, gofynnwn yn garedig ichi gysylltu â athrawes eich plentyn.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Tomorrow afternoon we will be having hot chocolate, marshmallows and cream, as well as toast, butter and jam, in class.

We kindly ask that you contact your child’s teacher if your child has any allergies.

Thank you for your cooperation.