RHIENI MEITHRIN A DERBYN / NURSERY & RECEPTION PARENTS – S4C “HELO SHWMAE”

Bore Dydd Mercher, Medi 15fed bydd disgyblion Meithrin a Derbyn yn cymryd rhan mewn sioe rithiol S4C Cyw – “Helo Shwmae”. 

Mae’r cwmni cynhyrchu yn gobeithio recordio’r plant yn chwifio ar ddiwedd y sesiwn ar gyfer y rhaglen. Os ydi hyn yn codi unrhyw bryderon cysylltwch gyda’r ysgol cyn Bore Dydd Mercher. 

Wednesday Morning, September 15th Reception and Nursery pupils will be taking part in a short virtual show with S4C Cyw – “Helo Shwmae”. 

As part of the show the production company are hoping to record the pupil’s waving goodbye at the end that could feature in the TV show. If this raises any concern, please contact the school before Wednesday Morning. 

Diolch