Rhieni Meithrin a Derbyn Parents – Sioe Nadolig

Gofynnwn i blant y Meithrin a’r Derbyn ddod i’r ysgol yn eu dillad sioe Nadolig ar Ddydd Gwener y 9fed ar gyfer ein ymarfer terfynol. Gofynnwn yn garedig i ddisgyblion y Derbyn yn unig ddod a’u gwisg ysgol mewn bag i newid iddo wedi’r perfformiad.  

We ask that Reception and Nursery pupils to come to school on Friday the 9th dressed in their Christmas performance outfits. We kindly ask that the Reception pupils only bring their school uniform in a bag to change after the performance. 
Diolch am eich cydweithrediad,