RHIENI MEITHRIN A DERBYN / RECEPTION AND NURSERY

Bydd yr Urdd yn cynnal sesiynau chwaraeon olaf y flwyddyn gyda disgyblion y Meithrin a Derbyn bore dydd Iau yma, Rhagfyr y 9fed. Disgyblion i ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff gyda esgidiau addas i fod ar y cae neu’r buarth. 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.


On Thursday morning, December the 9th Reception and Nursery pupils will take part in their final sports session of the year hosted by the Urdd. Pupils to wear their sports clothes to school with appropriate footwear for activities on the field or yard. Thank you for your cooperation.