Meithrin

Cinio Nadolig Meithrin   Mae croeso i ddisgyblion Meithrin aros i gael cinio Nadolig dydd Mercher nesaf, Rhagfyr 15eg, dowch i’w casglu am tua 12.15 os nad ydynt yn aros am Meithrin Plus. Bydd rhaid talu trwy School Gateway. The Meithrin pupils are welcome to stay for the Christmas lunch next Wednesday, December 15th , … Read more