RHIENI MEITHRIN A DERBYN / RECEPTION AND NURSERY PARENTS

Bydd yr Urdd yn cynnal sesiynau chwaraeon gyda disgyblion y Meithrin a Derbyn unwaith eto bore dydd Iau yma, Tachwedd 25ain. Disgyblion i ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff gyda esgidiau addas i fod ar y cae neu’r buarth. 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.


On Thursday morning, November 25th Reception and Nursery pupils will take part in sports session hosted by the Urdd. Pupils to wear their sports clothes to school with appropriate footwear for activities on the field or yard. Thank you for your cooperation.