Rhieni Meithrin a Derbyn / Reception and Nursery Parents

Bydd disgyblion Meithrin a Derbyn yn ymarfer tuag at eu Mabolgampau Dydd Gwener yma, Mehefin y 10fed felly gofynnwn i ddisgyblion ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff.

Reception and Nursery pupils will be practicing towards their sports day this coming Friday, June 10thPupils to wear their sports clothes to school with appropriate footwear to be on the field or yard.
Diolch yn fawr.