RHIENI MEITHRIN A DERBYN / RECEPTION AND NURSERY PARENTS

Bydd yr Urdd yn cynnal sesiynau chwaraeon gyda disgyblion y Meithrin a Derbyn bore dydd Iau yma, Tachwedd 11eg. Disgyblion i ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff gyda esgidiau addas i fod ar y cae neu’r buarth. 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.


On Thursday morning, November 11th Reception and Nursery pupils will take part in sport sessions hosted by the Urdd. Pupils to wear their sports clothes to school with appropriate footwear for activities on the field or yard. Thank you for your cooperation.