RHIENI MEITHRIN A DERBYN – YFORY / RECEPTION & NURSEY – TOMORROW

Bydd yr Urdd yn cynnal sesiynau chwaraeon gyda disgyblion Meithrin a Derbyn yfory
Gofynnwn i ddisgyblion ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff gyda esgidiau addas i fod ar y cae neu’r buarth. 

Reception and Nursery pupils will again be taking part in sports session hosted by the tomorrow
Pupils to wear their sports clothes to school with appropriate footwear for activities on the field or yard.

Diolch