RHIENI MEITHRIN / NURSERY PARENTS

Gofynnwn yn garedig i chi yrru un llun (ffotograff) o’ch plentyn gyda’i deulu/theulu. Hefyd hoffem ddau neu dri llun o’ch plentyn yn ymwneud â rhai o’i diddordebau e.e reidio beic, chwarae peldroed, chwarae gêm, chwarae gyda hoff degan. 

Hoffem dderbyn y lluniau hyn erbyn dydd Llun Medi 13eg.

Diolch am eich cydweithrediad.

We kindly ask that you send a photograph of your child with his/ her family. We would also like two or three photos of your child participating in activities or hobbies that they enjoy i.e riding a bike, playing football, playing a game, playing with a favourite toy.

We would be grateful if these photos could be sent into class by Monday September 13th. 

Thank you for your cooperation.