Rhieni Meithrin / Nursery Parents

Adnoddau i’r dosbarth Meithrin!

Rydym yn edrych am ‘cable reels’ pren maint oddeutu 80cm o ddiamedr.  Byddwn hefyd yn ddiolchgar o ddarnau boncyffion tenau, gweler y lluniau.  Yn ogystal a unrhyw ddarnau o wair ffug sbar. 

Diolch o flaen llaw

We are looking for wooden cable reels- approximately with a diameter of 80cm. We would be grateful for any cut offs of tree trunks – refer to photos. 
Also, any cut offs of unwanted fake grass. 

Thank you in advance