Rhieni Meithrin – Nursery parents.

Pan fyddwch yn dod i gasglu’r plant o’r Meithrin am 11.30 a.m. heddiw – dewch i mewn trwy’r brif fynedfa os gwelwch yn dda.

When you collect the children from the Meithrin this morning at 11.30 a.m., please come in through the main entrance.