Rhieni’r Derbyn / Reception Parents

Bydd disgyblion dosbarth Derbyn yn mynd am dro Hydrefol o gwmpas yr ardal leol ar bnawn Dydd Mawrth Hydref 25ain (Dosbarth Mrs Jones) a phnawn Dydd Iau Hydref 27ain (Dosbarth Mrs Davies) os yw’r tywydd yn caniatau. Cofiwch ddod a chot addas os gwelwch yn dda.  

The Reception pupils will be going for a autumnal walk around the local area on Tuesday afternoon, October 25th (Dosbarth Mrs Jones) and Thursday afternoon, October 27th (Dosbarth Mrs Davies) if the weather permits. Please remember to bring a suitable coat. 

Diolch yn fawr