Rhieni’r Meithrin / Nursey – Reminder

Nodyn i atgoffa chi i anfon 4 llun o’ch plentyn i’r ysgol mor fuan â phosib os gwelwch yn dda. Bydd yr athrawon yn trafod y teulu / ffrindiau a diddordebau gwahanol sydd ganddynt.

Diolch am eich cefnogaeth

A reminder for you to kindly send 4 different photos with your child to school as soon as possible please. We will be discussing their family, friends, hobbies and interests.

Thank you for your support