Rygbi am ddim / Free Rugby days

RYGBI AM DDIM / FREE RUGBY:  (Cinio a brecwast am ddim / lunch and breakfast for free)

Rugby Fun Fit Fed – Urdd X WRU

29/07/24 – 9:00 – 1:00

Ysgol Bodhyfryd

Rugby Fun Fit Fed – Urdd X WRU

13/08/24 – 9:00 – 1:00

Wrexham Rugby Club

Diolch yn fawr,

Marc Thomas

Swyddog Datblygu Chwaraeon Fflint a Wrecsam

Urdd Gobaith Cymru

Wrecsam Egniol

Canolfan Dysgu

YStad Ddiwydiannol Whitegate

Fordd Giat-Wen

Wrecsam

LL13 8UG

image002.jpg