School News

Gan fod diwedd y hanner tymor yn prysur ddod i ben, a wnewch chi sicrhau eich bod yn talu unrhyw ddyledion sydd heb eu talu boed hynny am ginio neu am ofal yn y Clybiau Ben Bore/Ar ôl ysgol fel mater o frys yn awr os gwelwch yn dda. Llawer o ddiolch.

As the end of the current half-term, would you all please ensure that any outstanding debts e.g. dinner money or Morning/After School Club fees are paid as a matter of urgency now please. Many thanks.