Sgwrs y Pennaeth – Head’s address

Mae sgwrs fer gan y Pennaeth i’r holl ddisgyblion wedi’i huwchlwytho ar Teams a SeeSaw.
A short address for all the pupils by the Head has been uploaded on Teams and SeeSaw.