Sion Corn/Father Christmas

Fe fydd Sion Corn yn ymweld ag Ysgol Glanrafon fory. Eleni, penderfynwyd y byddem ni’n cyflwyno anrheg i Sion Corn. Y bwriad yw i gasglu bwydydd addas at gyfer Banc Bwyd yr Wyddgrug. Mae rhestr o fwydydd addas i’w gael ar y Wê. Os y dymunech gyfrannu at y casgliad hwnnw, gofynnir yn garedig i chi eu hanfon efo’r plant fory. Bydd yr holl nwyddau a dderbynnir yn cael eu casglu fore Gwener.

Cofiwch mai gwirfoddol yw gwneud unrhyw gyfraniad at yr apêl hon.

Father Christmas will be visiting Ysgol Glanrafon tomorrow. This year, we have decided that we will be presenting gifts to Father Christmas. We intend to collect food items suitable for the Mold Food Bank.  Suitable foods for the food bank are listed on the internet. If you would like to contribute to this collection, you are kindly asked to send them with the children tomorrow. All the items contributed will be collected on Friday morning.

Please remember that all contributions are voluntary.


Llawer o ddiolch am eich haelioni ymlaen llaw.

Many thanks before hand for your generosity.