Siwmper Nadolig – Christmas Jumper

Caiff y disgyblion wisgo siwmper Nadolig i ddod i’r ysgol fory, dydd Gwener, Rhagfyr 20fed. os y dymunant hynny. Ni fydd angen talu o gwbl am gael gwneud hynny.
The pupils  can come to school in a Christmas jumper tomorrow, Friday, December 20th. if they so wish. There will be no payment at all for doing so.