Sports for Champions

Dydd Gwener nesaf – caiff PAWB ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad ymarfer corff/dillad cadw’n heini er mwyn cymeryd rhan yn y weithgaredd Sports for Champions. 
Hefyd, byddwn yn ail ddechrau annog y disgyblion i wneud Milltir y Dydd ac os yn bosib, byddai’n wych petai’r disgyblion yn gallu dod a trainers efo nhw i’r ysgol neu gwisgo trainers wythnos nesaf.  Gofalwch fod enw eich plentyn ar y trainers os gwelwch yn dda. 
Next Friday – EVERYONE can wear their PE kit/fitness clothing to school to take part in Sports for Champions. 
We are also hoping to begin the Mile a Day activity and it would be great if the pupils could either wear trainers to school next week or bring them to school.  Please make sure that your child’s name are on their trainers. 
Diolch. : end