Stepiau sy’n plygu / Step Stools

Tybed a fedrwch chi helpu? Rydym yn edrych am stepiau fel hyn i fenthyg am gyfnod byr os gwelwch yn dda. Lliwiau tywyll a fyddai orau os yn bosib. Os ydych fodlon i ni fenthyg rhai, a fedrwch chi yrru nhw i’r ysgol Dydd Llun gyda enw a dosbarth eich plentyn wedi ei labelu yn glir.

Can any of you help pease? We are looking for Step stools similar to the one in the pictures. Dark colours would be best. If you are willing for us to borrow them for a short period of time, please send them into school on Monday with your child’s name and class clearly labelled. Diolch.